საჯარო მმართველობის რეფორმის მონიტორინგისა და შეფასების პლატფორმა

სიახლეები

PARMEP-ის აღწერა

საჯარო მმართველობის რეფორმის მონიტორინგისა და შეფასების პლატფორმა - Public Administration Reform Monitoring and Evaluation Platform – PARMEP
საჯარო მმართველობის რეფორმის მონიტორინგისა და შეფასების პლატფორმა - Public Administration Reform Monitoring and Evaluation Platform – PARMEP არის ონლაინ რესურსი, რომელიც მიზნად ისახავს საჯარო მმართველობის (PA) სფეროთი დაინტერესებულ აუდიტორიას შესთავაზოს საინტერესო, უახლესი და სრულყოფილი ინფორმაცია PA გარშემო. PARMEP შესაძლებლობას აძლევს დაინტერესებულ ორგანიზაციებს, ინდივიდებსა და PA სფეროს ექსპერტებს ერთი მხრივ განახორციელონ მონიტორინგი და შეფასება IRC-ის მიერ შემუშავებული მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩოების გამოყენებით PAR-ის სამი მიმართულებით: საჯარო სერვისები, საჯარო პოლიტიკა და საჯარო ფინანსები; ხოლო მეორე მხრივ გაეცნონ აღნიშნული მიმართულებებით ავტორიზებული ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული მონიტორინგისა და შეფასების ანგარიშებს.